Waarvoor kan het kind bij ‘ZieJe’ terecht

Voorbeelden van veel voorkomende aanmeldingsklachten zijn:
 • te weinig zelfvertrouwen
 • een laag of negatief zelfbeeld ( hoe zieje jezelf )
 • faalangst of angst voor……
 • liegen
 • pesten of gepest worden
 • somberheid of depressie
 • verdriet
 • verliesverwerking ( dood, ziekte of ongeluk)
 • problemen met slapen
 • problemen met eten
 • seksualiteit
 • scheidingsproblemen
 • leer- en gedragsproblemen
 • hoogbegaafdheid
 • zindelijkheidsproblemen
 • jaloezie
 • omgaan met ADHD / PDD-NOS / Asperger ed
 • gedragsproblematiek ten gevolge van leerstoornissen
 • fobieën en andere angstklachten

De meeste klachten zijn tijdelijk van aard. Het zijn klachten van emotioneel gezonde mensen die in een moeilijke fase in hun leven verkeren. En daar is met behulp van ‘ZieJe’ verandering in te brengen.

Een kind dat hoogbegaafd is kan leren zien wat dit voor hem betekent en nieuwe vaardigheden ontwikkelen om er goed mee om te leren gaan. Op een manier die past!

ADHD, PDD-NOS , Asperger ed. zorgen ervoor dat het kind ook uit balans is. Ook hier is het belangrijk dat een kind op een zo goed mogelijke manier leert omgaan met deze extra last, bv door meer structuur aan te brengen.