Veelzijdig in methodieken

‘ZieJe’ werkt met verschillende technieken die aangepast worden aan het probleem dat speelt en wat past bij het kind.

  • NLP, het Neuro-Linguistisch Programmeren. Veel oefenen met deze techniek zorgt voor een positief gevoel en meer zelfvertrouwen.
  • RET, de Ratio- Emotieve therapie. Dit is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen.
  • De methode Kids Skills staat voor het aanleren van nieuwe vaardigheden.
  • Creatieve therapie die tot uiting komt in bijvoorbeeld schilderen, tekenen en kleien.
  • Visualisatie-en ontspanningstechnieken
  • Gesprekken over realiteit en fantasie