Informatie voor U als ouders

Voor een informatief kennismakingsgesprek rekent ‘Zieje’ geen kosten. Op deze manier kunt u vrijblijvend kennismaken en zien of deze vorm van hulpverlening bij uw kind en u past.

Voorafgaand aan de behandelsessies vindt er een intakegesprek plaats. Daarin bespreken we uw hulpvraag en praten we over de vragenlijst die u toegezonden krijgt.
De vragen gaan over de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot nu en hoe u vindt dat uw kind tot nu toe functioneert. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

Ook met het kind volgt een intakegesprek. Omdat het vaak een eerste kennismaking is, is het winnen van vertrouwen erg belangrijk. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar de hulpvraag van dit kind.

Na het intake – en informatiegesprek analyseer ik de aard van de problemen en kijk ik welke methodiek het beste past. Naar aanleiding hiervan bespreek ik met u de begeleiding en het aantal sessies. Na de eerste 4 sessies volgt met u als ouders een tussentijdse evaluatie. In dit gesprek van ongeveer een uur praten we over de voortgang en wat u als ouders ervaart, hoe u betrokken bent bij de begeleiding tot nu toe. In dit gesprek bepalen we het aantal vervolgsessies. Doorgaans bereiken we met ongeveer 10 sessies al een goed resultaat.

Tot slot volgt er nog een eindgesprek met de ouders, waarbij eventueel gesproken kan worden over verdere begeleiding.

‘ZieJe’ heeft een geheimhoudingsplicht. Wat er in de sessies besproken wordt met het kind is geheim, dat blijft tussen ons tweeën.
Bij extreme situaties kan ik genoodzaakt zijn de ouders in te lichten, maar daarover zal ik het kind dan informeren.

De procedure kort samengevat:

  1. Informatief gesprek, kennismaking
  2. Intakegesprek met ouders en een gesprek met het kind
  3. Analyse en voorstel tot begeleiding
  4. Enkele sessies en tussentijdse evaluatie
  5. Verdere behandeling en eindgesprek, doorgaans na een tiental sessies.